Poéma Hory. Marina Cvětajeva

Divadlo Kámen
27.06.2020
13:30 

Veřejné vystoupení probíhá v ruštině

Svrhnout ze sebe pohoří!
Let vzhůru (pád shora)…
Dej mi promluvit o hoři;to hoře,
ta hora, ta živá rána! Zcel ho, vře
dál vřídlo… Ven z nory!
Dej mi zazspívat o hoře
až z vršku mé hory.                                         Marina Cvětajeva
Praha 1 ledna – 1 února 1924