Poéma Hory. Marina Cvětajeva

Divadlo Kámen
27.06.2020
13:30 

Veřejné vystoupení

Svrhnout ze sebe pohoří!
Let vzhůru (pád shora)…
Dej mi promluvit o hoři;to hoře, ta hora, ta živá rána! Zcel ho, vře
dál vřídlo… Ven z nory!
Dej mi zazspívat o hoře
až z vršku mé hory.